Zaloguj się

Kolejny sukces – kolejne wyzwanie! Czyli projekt „W kruszynce chleba, nawet tej najmniejszej, bajkowe prawie są czary – chleb w kulturze wsi” 

Wydaje się, że szczęście nam sprzyja… Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej ogłasza kolejną dobrą nowinę.

W styczniu Skansen złożył do Fundacji PZU z siedzibą w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „W kruszynce chleba, nawet tej najmniejszej, bajkowe prawie są czarny – chleb w kulturze wsi”.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Zarząd Fundacji PZU zainteresował się naszym pomysłem i udzielił dotacji na realizację zadań określonych projektem. Dzięki temu udało się pozyskać środki na realizację inwestycji, w ramach której przeprowadzimy następujące przedsięwzięcia:
1. Uruchomienie młyna napędzanego kołem wodnym (z początku XX wieku) zlokalizowanego nad Potokiem Kamyckim przepływającym przez teren Skansenu,
2. Wybudowanie pieca chlebowego,
3. Zakup tradycyjnych strojów regionalnych, wykorzystywanych podczas prac w gospodarstwie.

Inwestycja ma na celu umożliwienie poszerzenie oferty Skansenu o warsztaty pn. „od ziarenka do chleba”. Dzięki tym działaniom możliwym będzie „wskrzeszenie dawnego czasu” i przeniesienie uczestników warsztatów w niemal archaiczny okres, kiedy to w każdym domostwie unosił się zapach wyjmowanego z pieca chleba. Pragniemy dzięki tym inwestycjom odtworzyć dawne zajęcia ludzi zamieszkujących nasze tereny, które wzbogacimy o historie, zwyczaje i obyczaje traktujące o szacunku do pracy, ziemi i drugiego człowieka. Ogromne zmiany społeczne odmieniły wieś. Przypomnimy jej wartość.


S-MKL 300517